Gebruiksvoorwaarden

Deze Nederlandstalige versie van onderstaande wettelijke bepalingen is een vrije vertaling van de originele Engelse tekst. Dit is niet de overheersende versie. Indien er betwisting is over de interpretatie, moet worden teruggegrepen naar de Engelse versie, die overheerst.

Websitebeleid

1.

Website-operator

1.1

 Deze website wordt beheerd door Marshalls plc (ondernemingsnummer 5100353) met maatschappelijke zetel te Landscape House, Premier Way, Lowfields Business Park, Elland, West Yorkshire HX5 9HT – Verenigd Koninkrijk.  

2.

Licentie

2.1

 Marshalls plc verleent u een niet-exclusieve licentie om deze website te gebruiken op de volgende voorwaarden.

2.2

 Marshalls plc mag deze licentie steeds en zonder kennisgeving beëindigen.  

3.

Inhoud van de site

3.1

 Deze website bevat materiaal waarvan Marshalls plc de eigendoms- of gebruiksrechten heeft. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de vorm en de grafische elementen. Deze inhoud is beschermd door de wetten op intellectuele eigendom waaronder, maar niet beperkt tot het auteursrecht.

3.2

 Alle handelsmerken die in deze website voorkomen en waarvoor Marshalls plc niet de eigendoms- of gebruiksrechten heeft, worden op de website aangeduid.

3.3

 U mag het materiaal van deze website alleen voor persoonlijke en onderzoeksdoeleinden bekijken, gebruiken, downloaden en opslaan. Het materiaal van deze website verder verspreiden, heruitgeven of op een andere manier ter beschikking stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marshalls plc is verboden.

3.4

 Onrechtmatig gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een schadeclaim en/of beschouwd worden als een strafbaar feit.  

4.

Nauwkeurigheid van de informatie

4.1

 De informatie op deze website is te goeder trouw gegeven en alleen bedoeld als algemene informatie zonder in detail te gaan. Ze kan worden gewijzigd zonder kennisgeving. Marshalls plc kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden en (behalve zoals uiteengezet in artikel 6.3) garandeert de nauwkeurigheid ervan niet.

4.2

 De informatie op deze website is niet gegarandeerd betrouwbaar en kan niet worden beschouwd als advies of aanbeveling. Door deze website te gebruiken, bevestigt u dat u deze informatie niet beschouwt als betrouwbaar. Elke regeling die u treft met een derde die op de website wordt vernoemd of waarnaar wordt verwezen is volledig voor uw risico en verantwoordelijkheid.

4.3

 Niets van deze website is bedoeld of mag worden gebruikt als offerte om een contract af te sluiten.  

5.

Links

5.1

 Deze website bevat links naar andere websites. Marshalls plc aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites die niet door Marshalls plc worden beheerd. Geen enkele link is bedoeld of mag worden beschouwd als een vorm van akkoord door Marshalls plc met die andere website.

5.2

 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marshalls plc mag u vanaf een andere website geen link naar deze website aanmaken.  

6.

Aansprakelijkheid

6.1

 Marshalls plc garandeert niet dat het gebruik van deze website compatibel is met alle hardware en software die de bezoekers van de site gebruiken.

6.2

 Behalve zoals uiteengezet in artikel 6.3, aanvaardt Marshalls plc geen aansprakelijkheid voor een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schadeloosstelling voor een letsel, overlijden, schade of rechtstreekse, onrechtstreekse of gevolgschade (deze drie termen omvatten zonder beperking zuiver economisch verlies, winstderving, bedrijfsschade, daling van het klantenbestand en gelijkaardig verlies) veroorzaakt door of in verband met het gebruik van deze website of het gebruik van, toegang tot, downloaden van of voortgaan op enige informatie of materiaal op deze website ook als gevolg van, maar niet beperkt tot, een computervirus.

6.3

 Deze voorwaarden sluiten niet uit dat Marshalls plc eventueel aansprakelijk is voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid, fraude of enige andere daad vanwege Marshalls plc waarvoor Marshalls plc de aansprakelijkheid volgens de wet niet kan uitsluiten.  

7.

Privacy

7.1

 Hieronder vindt u het privacy-beleid van Marshalls plc. Dit privacybeleid is een onderdeel van deze voorwaarden.  

8.

Volledige overeenkomst

8.1

 Deze voorwaarden (inclusief de privacyverklaring waarnaar in artikel 7 wordt verwezen) bevatten alle voorwaarden die u en Marshalls plc in verband met het gebruik van de website zijn overeengekomen.  

9.

Rechtsgebied en aanvaarding van deze voorwaarden

9.1

 Deze website wordt gecontroleerd en beheerd door Marshalls vanuit de kantoren in Engeland. De opstelling, het bestaan, de structuur, de uitvoering, de geldigheid in alle opzichten van deze voorwaarden of een term van deze voorwaarden of elk geschil met betrekking tot het materiaal op deze website wordt geregeld door de Engelse wet zoals ze in Engeland en Wales wordt toegepast. Alleen de rechtbanken van Engeland en Wales zijn bevoegd om geschillen ten gevolge van of in verband met deze voorwaarden of het gebruik van de website te beslechten.

9.2

 Door deze website te blijven gebruiken, geeft u aan dat u deze voorwaarden aanvaardt.  

Privacyverklaring voor websites

Algemeen

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Marshalls plc de vereisten van de Europese Unie betreffende gegevensbescherming naleeft. Dit geldt voor heel de website. Wijzigingen aan dit beleid worden op deze website gepost.

Via de link onderaan elke pagina kunt u ook naar deze privacyverklaring gaan.

Marshalls plc en zijn dochterondernemingen verbinden zich ertoe uw privacy te respecteren. Onze website is zo opgesteld dat u ons een algemeen internetbezoek kunt brengen zonder uzelf te identificeren of enige persoonlijke informatie bekend te maken. Wanneer u beslist ons enige informatie te bezorgen aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd, kunt u er zeker van zijn dat die informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben wij de Engelse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 1998 onderschreven en hebben wij de ambtenaar voor gegevensbescherming alle nodige informatie gegeven.

Welke gegevens verzamelen we?

We kunnen de volgende informatie verzamelen:

Wat doen we met de informatie die we verzamelen?

We verzamelen die informatie om te weten wat u nodig hebt, u beter te kunnen helpen en in het bijzonder om de volgende redenen:

Met wie delen we de informatie en uw keuzes

Als u deze website gebruikt en niet het tegendeel hebt aangegeven, stemt u ermee in dat we uw persoonsgegevens mogen gebruiken voor de doeleinden die in deze verklaring worden uiteengezet.

We mogen uw persoonsgegevens aan derden verkopen, doorgeven of verhuren behalve als u ons meedeelt dat u niet wenst dat dit gebeurt. Hiertoe behoren bureaus voor direct marketing.

Hiervoor kunnen, indien nodig, persoonsgegevens naar het buitenland en landen buiten de Europese Economische Ruimte worden gestuurd. In die landen kunnen de wetten voor gegevensbescherming minder uitgebreid zijn als in de Europese Economische Ruimte. We hebben wel de nodige maatregelen genomen om te garanderen dat de gegevens die in die landen worden verwerkt even streng worden beschermd als in de Europese Economische Ruimte.

Als u online informatie verstrekt, is er een vak waarin u kunt klikken om mee te delen dat u niet wilt dat de informatie wordt gebruikt voor direct marketing of aan derden worden vrijgegeven. Als u niet hebt geweigerd dat uw persoonsgegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, kunt u zich altijd bedenken door een brief of een e-mail te sturen naar:

De secretaris,

Marshalls plc,

Birkby Grange,

Birkby Hall Road,

Huddersfield, HD2 2XB.

E-mail: company.secretarial@marshalls.co.uk

Andere websites

Op onze website kunnen links staan om makkelijk andere interessante websites te bezoeken. Denk er wel aan dat als u deze links gebruikt om onze website te verlaten, wij geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van enige informatie die u geeft terwijl u dergelijke sites bezoekt. Die sites worden immers niet geregeld door deze privacyverklaring. U moet voorzichtig zijn en de privacyverklaring bekijken die op de website in kwestie van toepassing is.

Hoe gebruiken we cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat toestemming vraagt om op de harde schrijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u hiervoor toestemming hebt gegeven, voegt uw browser die tekst toe in een klein bestand. Een cookie is bedoeld om het internetverkeer te analyseren en laat u weten wanneer u een bepaalde website bezoekt. Via cookies kunnen internettoepassingen op een individuele manier uw voorkeuren registreren. De internettoepassing kan zijn werking afstemmen op wat u nodig hebt, op wat u leuk en niet leuk vindt door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We gebruiken traffic log cookies om te bepalen welke pagina’s worden gebruikt. We gebruiken die gegevens om het gebruik van de webpagina’s te analyseren zodat we onze website beter kunnen afstemmen op de wensen van de klant. Als u een traffic log cookie weigert, kunt u nog steeds deze website gebruiken, maar misschien niet alle functies.

Cookies zorgen er in het algemeen voor dat we u een betere website kunnen aanbieden doordat ze ons tonen welke pagina’s u al dan niet nuttig vindt. Een cookie geeft ons geenszins toegang tot uw computer of enige informatie over uzelf, behalve de gegevens die u met ons wilt delen. Deze praktijk wordt streng toegepast. We weten dat veel internetgebruikers cookies wantrouwen, maar we zijn ervan overtuigd dat ze in ons beider voordeel zijn als ze goed worden gebruikt. U kunt uw webbrowser (Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator) instellen zodat u wordt gewaarschuwd als er wordt gevraagd om een cookie te plaatsen of u kunt cookies allemaal weigeren. U kunt de bestanden die cookies bevatten verwijderen. Deze bestanden worden bewaard als een deel van uw internetbrowser.

We gebruiken cookies op drie manieren:

Door cookies te gebruiken kunnen we onze website beter afstemmen op wat de klant nodig heeft. Als u de functionele en marketingcookies liever niet aanvaardt, kunt u onze website nog steeds gebruiken, maar misschien niet alle functies ervan.

Type cookie

Werking cookie

Cookies

Essentiële

Basisfuncties van de website en controle werking, nl. identificatie bestellijst, betalingsverwerking enz.

ASP.NET_SessionId, marshalls-eu-cookie

Functionele

Extra functies van de website en functies voor delen van sociale media, nl. Live Chat, Facebook ‘Like’, Google + 1 enz.

__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmx, __utmz, is_returning

Marketing

Om het resultaat van reclamecampagnes te meten en gepersonaliseerde inhoud op websites van derden te plaatsen

 

Instellingen cookies 

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden bewaard als u sommige websites gebruikt. Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. U kunt cookies die al op uw computer werden bewaard, verwijderen, maar hierdoor is het mogelijk dat u delen van onze website niet meer kunt gebruiken. In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over cookies.

Gelieve aan te duiden hoe u wilt dat wij cookies op deze site gebruiken:

Deze cookies worden gebruikt voor de basisfuncties van de website en om de werking ervan te controleren. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie.

Gebruikte cookies: ASP.NET_SessionId, marshalls-eu-cookie

Deze cookies worden gebruikt om sociale netwerken te delen. Andere bedrijven kunnen gegevens verzamelen zodat ze eventueel advertenties op andere nuttige websites kunnen plaatsen. De cookies die zijn opgenomen in de bovenstaande optie 'Alleen essentiële cookies' worden ook geactiveerd.

Gebruikte cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmx, __utmz, is_returning

Alle cookies worden geactiveerd. Met marketingcookies kunnen we onze reclamecampagnes opvolgen en kan Google gepersonaliseerde reclameboodschappen op de website van derden plaatsen. Deze cookies blijven maximaal 30 dagen nadat u uw browser hebt gesloten actief.